проекти с концепция
връзка с нас
+359 89 50 50 105

социален сектор

1. МБАЛ, гр. Силистра, отделение по стерилизация.
1. МБАЛ, гр. Силистра, отделение по стерилизация.
2. ЦДГ " Светлина", с. Стрелци, общ. Брезово – ОФИСИ.
2. ЦДГ " Светлина", с. Стрелци, общ. Брезово – ОФИСИ.
4. ОДЗ " Детелина", гр. Раковски, - помощни уреди.
4. ОДЗ " Детелина", гр. Раковски, - помощни уреди.
5.

ЦДГ " СИНЧЕЦ", с. Белозем, област Пловдив. ПОДГОТОВКИ.

5.

ЦДГ " СИНЧЕЦ", с. Белозем, област Пловдив. ПОДГОТОВКИ.

6. ЦДГ " 8 Март", гр. Пловдив, склад ХЛАДИЛЕН
6. ЦДГ " 8 Март", гр. Пловдив, склад ХЛАДИЛЕН.
7. УМБАЛ св. Георги, Пловдив, ПЕРИЛЕН БЛОК.
7. УМБАЛ св. Георги, Пловдив, ПЕРИЛЕН БЛОК.
7. УМБАЛ св. Георги, Пловдив, ПЕРИЛЕН БЛОК.
7. УМБАЛ св. Георги, Пловдив, ПЕРИЛЕН БЛОК.
8. ОДЗ ЗОРНИЦА гр. Карлово. 
8. ОДЗ ЗОРНИЦА гр. Карлово. Конвектомат 5 GN 1/1.
9.

ЦДГ "Първи Юни", гр. Карлово.

9.

ЦДГ "Първи Юни", гр. Карлово.

9. ЦДГ " Първи Юни", гр. Карлово.
9. ЦДГ " Първи Юни", гр. Карлово.
9. ЦДГ " Първи Юни ", гр. Карлово.
9. ЦДГ " Първи Юни ", гр. Карлово.
10. ЦДГ "Синчец", с. Белозем, обл. Пловдив.
10. ЦДГ " Синчец", с. Белозем, обл. Пловдив.
10. ЦДГ " Синчец", с. Белозем, обл. Пловдив.
10. ЦДГ " Синчец", с. Белозем, обл. Пловдив.
11.

ОДЗ „ Щастливо детство“,  кв. Източен, гр. Пловдив.

11.

ОДЗ „ Щастливо детство“,  кв. Източен, гр. Пловдив.

11.

ОДЗ „ Щастливо детство“,  кв. Източен, гр. Пловдив.

11.

ОДЗ „ Щастливо детство“,  кв. Източен, гр. Пловдив.

11. ОДЗ „ Щастливо детство“,  кв. Източен, гр. Пловдив.
11. ОДЗ „ Щастливо детство“,  кв. Източен, гр. Пловдив.
12.  ОДЗ 60, гр. София.
12.  ОДЗ №60, гр. София. ХОКЕР.
14. ОДЗ №151 Леда Милева, гр. София.
14. ОДЗ №151 Леда Милева, гр. София.
15. Детска ясла №1, гр. Стара Загора.
15. Детска ясла №1, гр. Стара Загора.
15. Детска ясла №1, гр. Стара Загора.
15. Детска ясла №1, гр. Стара Загора.
16. Детска ясла №3 Маргаритка, гр. Стара Загора
16. Детска ясла №3 Маргаритка, гр. Стара Загора.
16. Детска ясла №3 Маргаритка, гр. Стара Загора.
16. Детска ясла №3 Маргаритка, гр. Стара Загора.
17 Детска кухня, гр. Стара Загора.
17. Детска кухня, гр. Стара Загора.
17. Детска кухня, гр. Стара Загора.
17. Детска кухня, гр. Стара Загора.
20. Осн. у-ще "Петър Берон", гр. Пловдив. Столово хранене.
20. Осн. у-ще „Петър Берон“, гр. Пловдив. Столово хранене. 
22. Детска ясла №12 „ БОРОВЕЦ“, гр.Стара Загора.
22. Детска ясла №12 „ БОРОВЕЦ“, гр.Стара Загора.
23. ДГ „ Ана Козинарова“,  гр. Клисура.
23. ДГ „ Ана Козинарова“,  гр. Клисура.
23. ДГ „ Ана Козинарова“,  гр. Клисура.
23. ДГ „ Ана Козинарова“,  гр. Клисура.
24. Социален патронаж гр. Брацигово. Вентилационна система.
24. Социален патронаж гр. Брацигово. Вентилационна система.
25. ДГ „ Жар Птица“, кв. Красна Поляна, гр. София.
25. ДГ „ Жар Птица“, кв. Красна Поляна, гр. София.
25. ДГ „ Жар Птица“, кв. Красна Поляна, гр. София.
25. ДГ „ Жар Птица“, кв. Красна Поляна, гр. София.
26. Домашен социален патронаж. гр. Смядово.
26. Домашен социален патронаж. гр. Смядово.
27. ДГ №4 „ Слънце“ гр. Карлово
27. ДГ №4 „ Слънце“ гр. Карлово
27 ДГ №4 „ Слънце“ гр. Карлово
27. ДГ №4 „ Слънце“ гр. Карлово
28. ДГ „Гина Кунчева“ гр. Карлово.
28. ДГ „Гина Кунчева“ гр. Карлово.
28. ДГ „Гина Кунчева“ гр. Карлово.
28. ДГ „Гина Кунчева“ гр. Карлово.
29. Спортно у-ще „Ген. Владимир Стойчев“, гр. София.
29. Спортно у-ще „Ген. Владимир Стойчев“, гр. София.
29. Спортно у-ще „Ген. Владимир Стойчев“, гр. София.
29. Спортно у-ще „Ген. Владимир Стойчев“, гр. София.
29. Спортно у-ще „Ген. Владимир Стойчев“, гр. София.
29. Спортно у-ще „Ген. Владимир Стойчев“, гр. София.
30. УМБАЛ „св. Георги“, гр. Пловдив.
30. УМБАЛ „св. Георги“, гр. Пловдив. Паров казан -  200 л.
31. ДЯ №6 гр. Силистра.
31. ДЯ №6 гр. Силистра.
31. ДЯ №6 гр. Силистра.
31. ДЯ №6 гр. Силистра.
32. ДГ " Щастливо детство", гр. Раковски.
32. ДГ " Щастливо детство", гр. Раковски.
32. ДГ " Щастливо детство", гр. Раковски.
32. ДГ " Щастливо детство", гр. Раковски.
33. ДГ “ Вяра, Надежда и Любов“, гр. Баня.
33. ДГ “ Вяра, Надежда и Любов“, гр. Баня.
34. Дом за деца с увреждания.   гр.Силистра.
34. Дом за деца с увреждания.   гр.Силистра.
34. Дом за деца с увреждания.   гр.Силистра.
34. Дом за деца с увреждания.   гр.Силистра.
34. Дом за деца с увреждания.   гр.Силистра.
34. Дом за деца с увреждания.   гр.Силистра.
35. ДГ „Васил Левски“ гр. Карлово.
35. ДГ „Васил Левски“ гр. Карлово.
35. ДГ „Васил Левски“ гр. Карлово.
35. ДГ „Васил Левски“ гр. Карлово.
35. ДГ „Васил Левски“ гр. Карлово.
35. ДГ „Васил Левски“ гр. Карлово.
36. ДГ „СЛЪНЧО“, гр. Пещера.
36. ДГ „СЛЪНЧО“, гр. Пещера.
37. ДГ „ СЛАВЕЙ“, гр. Пловдив.
37. ДГ „ СЛАВЕЙ“, гр. Пловдив.
37. ДГ „ СЛАВЕЙ“, гр. Пловдив.
37. ДГ „ СЛАВЕЙ“, гр. Пловдив.
38. ДГ „РАДОСТ“ с. Стряма, о-на Раковски.
38. ДГ „РАДОСТ“ с. Стряма, о-на Раковски.
38. ДГ „РАДОСТ“ с. Стряма, о-на Раковски.
38. ДГ „РАДОСТ“ с. Стряма, о-на Раковски.
38. ДГ „РАДОСТ“ с. Стряма, о-на Раковски.
38. ДГ „РАДОСТ“ с. Стряма, о-на Раковски.
39. ДГ“ 1.ви Юни“, гр. Карлово.
39. ДГ“ 1.ви Юни“, гр. Карлово.
40. ДГ“Ана Козинарова“, гр. Клисура.
40. ДГ“Ана Козинарова“, гр. Клисура.