Общи условия на ползване и Политика за поверителност

С разглеждането и/или използването на тази Интернет страница Вие се съгласявате и приемате условията за ползване.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма „ТАМЕКС“ ЕООД е собственик на Интернет страницата www.tamex-bg.com, представляващ Интернет портал; (,,Уебсайт“ или ,,Сайта”);
“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата www.tamex-bg.com на компютър или друго устройство;“

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Интернет порталът на фирма „ТАМЕКС“ ЕООД, (наричани по-долу с общото название „уебсайт“) се поддържат от „ТАМЕКС“ ЕООД с адрес БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив, р-н Тракия, бл. 148А, вх. А, ет. 5 (наричано по-долу ТАМЕКС или „ние“). Отдаваме голямо значение на безопасността на личните ви данни. Ето защо защитата на данните е изключително важна за ТАМЕКС ЕООД. Ние стриктно спазваме разпоредбите на Федералния закон за защита на данните и Закона за електронните медии в процеса на събиране, обработка и използване на данните. С приемането на настоящата Декларация за защита на личните данни предоставяте своето съгласие на Тамекс да събира, обработва и използва данни, като съблюдава законите за защита на данните и посочените по-долу условия. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време и това ще влезе в сила от съответния момент нататък.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Съгласно ЗЗП ние от TAMEX-BG.COM сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
1. Името и адреса ни – „ТАМЕКС“ ЕООД, България, гр. Пловдив, р-н Тракия, бл. 148А, вх. А, ет. 5
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
3. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от TAMEX-BG.COM, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срок, че не е съгласен с промените, то TAMEX-BG.COM има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Събиране, обработка и използване на лични данни

Лични данни са всички онези данни, които могат да бъдат свързани с определено лице или лице, което може да бъде идентифицирано. Към тях спадат например вашите имена, телефонен номер, пощенски или имейл адрес.

Обикновено използването на уебсайта ни е възможно и без предоставяне на лични данни.

Тамекс не предоставя на трети страни лични данни за рекламни цели.

Какво е „бисквитка“

„Бисквитката“ е малък текстов файл, който се изпраща на компютърът Ви, когато посещавате даден сайт. Когато потребителите използват уеб сайтът на „ТАМЕКС“ ЕООД – четат статии или рецепти, гледат видео, използват мейл и други, сред данните, които помагат да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин и за да ги направим още по-добри за вас, са бисквитките. Някои от използваните от нас „бисквитки“ се изтриват след края на всяка сесия на браузъра, т.е. след затварянето му. Това са т.н. „бисквитки“ за отделни сесии. Други остават в устройството ви и дават възможност както на нас, така и на нашите партньори да разпознаваме браузъра ви при следващо посещение (постоянни „бисквитки“). Това ни помага да изграждаме уебсайта си по подходящ за вас начин и да ви предлагаме по-лесен начин за използването му, като например чрез съхраняването на определени ваши данни по начин, който премахва необходимостта от постоянното им въвеждане. От настройките на браузъра си можете да изберете ограничения за използването и изтриването на „бисквитките“. В раздела с помощни материали за браузъра можете да намерите информация относно това, какви настройки да изберете. Отказът ви от използване на „бисквитки“ може да ви попречи да използвате услугите ни, предлагани чрез интернет.
Директивата на Европейския съюз 2009/136 / ЕО позволява инсталиране на „бисквитки“ в компютъра ви, ако те са необходими за функционирането на този сайт, докато за всички други „бисквитки“ се изисква Вашето съгласие.

Право на информация и право на обжалване

Съгласно Закон за защита на личните данни имате право на безплатна информация относно това, какви ваши данни се съхраняват, както и право на коригиране, изтриване или блокиране на данните. Моля за тази цел или за допълнителна информация и предявяване на правото си за обжалване да се обръщате към office@tamex-bg.com.