Нашите Проекти

1. GREEN LIFE гр. Созопол
2. MALL STRAND, р-нт NEW YORK, гр. Бургас
3. MALL STRAND, р-нт РАКИЯ, гр. Бургас
4. База за отдих и риболов, с. Ягнево, обл. Златоград
5. Цех за преработка на зеленчуци, гр. Раковски, обл. Пловдив
6. HISSAR SPA
7. Йовината къща, с. Жеравна, общ. Котел
8. Ловно стопанство „Извора“, гр. Девин
9. р-нт Бъчвите, гр. Девин
10. „ ВИТАСИН“ гр. Смолян
11. Кухня на плажа, гр. Стара Загoра
12. АЕЦ КОЗЛOДУЙ
13. S.P.A. CHEM, с.Богомилово, гр. Стара Загора
14. АЛЕКСАНДРОВИ КЪЩИ, гр. Златоград
15. Кухня към фирмена столова, гр. Пловдив
16. Ресторант Перла, Гр. Ардино.
17. Месо на жар, гр. Пловдив