5. Цех за преработка на зеленчуци, гр. Раковски, обл. Пловдив