Обекти в чужбина

Професионални кухни изпълнени от ТАМЕКС ЕООД – Професионално кухненско оборудване. Реализирани проекти в чужбина.

1. Ресторант, гр. Корабия, РУМЪНИЯ