Конвектомати - Готварски

Конвектомати – Готварски. Електрически готварски конвектомати,конвектомати с директно впръскване и цифрово управление. ТАМЕКС ЕООД – Професионално кухненско, ресторантско и барово оборудване.

Конвектомат с директна пара, 6 GN1/1 – PG-DTE106-HD

001 Конвектомат с директна пара, 6 GN1/1 - PG-DTE106-HD

Конвектомат с директна пара, 7 GN1/1 – PG-DTE107-HD

002 Конвектомат с директна пара, 7 GN1/1 - PG-DTE107-HD

Конвектомат с директна пара, 10 GN1/1 – PG-DTE110-HD

003 Конвектомат с директна пара, 10 GN1/1 - PG-DTE110-HD

Конвектомат с директна пара, 20 GN1/1 – PG-DTE120-HD

004 Конвектомат с директна пара, 20 GN1/1 - PG-DTE120-HD

Конвектомат с директна пара, 6 GN1/1- PG-SPE106-HD

005 Конвектомат с директна пара, 6 GN1/1- PG-SPE106-HD

Конвектомат с директна пара, 7 GN1/1 – PG-SPE107-HD

006 Конвектомат с директна пара, 7 GN1/1 - PG-SPE107-HD

Конвектомат с директна пара 10 GN1/1-PG-SPE110-HD

007 Конвектомат с директна пара 10 GN1/1-PG-SPE110-HD

Конвектомат с директна пара 20 GN1/1 – PG-SPE120-HD

008 Конвектомат с директна пара 20 GN1/1 - PG-SPE120-HD

Конвектомат с директна пара 11 GN1/1 – PK-DTE111-HS

009 Конвектомат с директна пара 11 GN1/1 - PK-DTE111-HS

Конвектомат с директна пара, 7 GN1/1 – PK-DTE107-HS

010 Конвектомат с директна пара, 7 GN1/1 - PK-DTE107-HS

Конвектомат с директна пара 4 GN1/1 – PK-DTE104-HS

011 Конвектомат с директна пара 4 GN1/1 - PK-DTE104-HS

Конвектомат с директна пара 4 GN2/3 – PK-DTE304-HS

012 Конвектомат с директна пара 4 GN2/3 - PK-DTE304-HS

Конвектомат с директна пара 11 GN1/1 – PK-DME111-HS

013 Конвектомат с директна пара 11 GN1/1 - PK-DME111-HS

Конвектомат с директна пара 7 GN1/1 – PK-DME107-HS

014 Конвектомат с директна пара 7 GN1/1 - PK-DME107-HS

Конвектомат с директна пара 4 GN1/1 – PK-DME104-HS

015 Конвектомат с директна пара 4 GN1/1 - PK-DME104-HS