Топлинно оборудване

Топлинно оборудване – ТАМЕКС ЕООД. Електрическо топлинно оборудване – Газово топлинно оборудване – Парово топлинно оборудване.

Котлон газов с 4 горелки, мод. 204ST M

035 Котлон газов с 4 горелки, мод. 204ST M

Котлон газов с 2 горелки, мод. 202ST M

036 Котлон газов с 2 горелки, мод. 202ST M

Котлон газов с 6 горелки, мод. 206-M

037 Котлон газов с 6 горелки, мод. 206-M

Котлон газов с 4 горелки, мод. 204-M

038 Котлон газов с 4 горелки, мод. 204-M

Котлон газов с 2 горелки, мод. 202-M

039 Котлон газов с 2 горелки, мод. 202-M

Котлон газов с 3 горелки, мод. 203-K M

040 Котлон газов с 3 горелки, мод. 203-K M

Котлон газов с 2 горелки, мод. 202-K M

041 Котлон газов с 2 горелки, мод. 202-K M

Котлон газов с 1 горелки, мод. 201-K M

042 Котлон газов с 1 горелки, мод. 201-K M

Скара на газ, мод. TC.9IG800

043 Скара на газ, мод. TC.9IG800

Скара на газ, мод. TC.9IG400

044 Скара на газ, мод. TC.9IG400

Скара на газ с вулканични камъни, мод. TC.9LG800

045 Скара на газ с вулканични камъни, мод. TC.9LG800

Скара на газ, мод. 8070-IZG

046 Скара на газ, мод. 8070-IZG

Скара на газ, мод. 4070-IZG

047 Скара на газ, мод. 4070-IZG

Скара на газ с вулканични камъни, мод. TC.7LG800

048 Скара на газ с вулканични камъни, мод. TC.7LG800

Скара на газ, мод. 8060-IZG

049 Скара на газ, мод. 8060-IZG

Скара на газ, мод. 4060-IZG

050 Скара на газ, мод. 4060-IZG

Скара на газ с вулканични камъни, мод. TC.6LG800

051 Скара на газ с вулканични камъни, мод. TC.6LG800