За Нас

Добре дошли в уебсайта на TАМЕКС ЕООД

ТАМЕКС ЕООД е специализирана компания за производство и монтаж на професионално кухненско оборудване. Компанията извършва пълен инженеринг на предлаганото оборудване, НАССР проектиране, включващо доставка и монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване.

Tук ще откриете пълна гама професионално кухненско оборудване. Изделията са приложими навсякъде, където се приготвя храна – цехове и малки предприятия, професионални кухни на хотели, ресторанти, заведения за бързо хранене, столово хранене, учебни ресторанти в сферата на образованието, социалната сфера – кухни на детски градини, детски ясли, детски млечни кухни, кухни-майки, сферата на здравеопазването – болници и рехабилитационни центрове, както и топли точки в магазините за хранителни стоки.

Фокуса на нашата работа е съсредоточен върху клиента и неговия индивидуален проект. За всяка нова кухня, на база на индивидуалните особености и размери, ТАМЕКС създава и предлага цялостен пакет от решения на клиента, съобразени с правилата на НАССР. Това включва водене на изпълнението от началото на проектния цикъл до самия край, предлагане на решения относно ВиК и Ел. Инсталации.

За да се гарантира максимална надеждност, ТАМЕКС използува широка сервизна мрежа, както и тази на фирми-партньори.

Нашата КОНЦЕПЦИЯ е съобразена с нуждите на клиента и осигурява експлоатационна надеждност и изчислими разходи.

За Нас

Нашата Визия

1.КОНЦЕПЦИЯ и ПЛАНИРАНЕ
В този етап се оценяват и конкретизират индивидуалните изисквания на клиента.
Въз основа на тази информация и прилагайки изискванията на НАССР ТАМЕКС развива концепцията за новата кухня.
Използването на CAD система за графична и техническа презентация на кухнята дава на клиента точния образ на новата на кухня и процесите в нея.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ на ПРОЕКТА
При осъществяване на разширението, реконструирането или новата инвестиция за кухня, ТАМЕКС контролира проекта през всички фази на строителството.
Оборудване и професионален монтаж „до ключ“ е запазена марка на ТАМЕКС.

3. ОБУЧЕНИЕ и СЛЕДГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА.
След въвеждане в експлоатация на Вашата кухня, нашите специалисти извършват обучение на персонала по начин , по който обекта да заработи ефективно възможно най-скоро.